Banská Bystrica

09Nov

Online prednáška pani Mgr. Ľubice Schmarcovej, PhD., členky Ústavu slovenskej literatúry SAV. Podujatie je organizované...

09.11.2023 | 13:00 - 14:20
10Nov

Študenti prekladateľstva a tlmočníctva i učiteľstva Bc. aj Mgr. štúdia na Filozofickej fakulte UMB majú...

10.11.2023 | 09:00 - 13:30
08Nov

Premietanie nemeckého filmu Willkommen bei den Hartmanns (z r. 2016, so slovenskými titulkami) a beseda...

08.11.2023 | 10:00 - 12:30
07Nov

Návšteva a tlmočená exkurzia vo firme STEFE Banská Bystrica, a.s. Cieľom podujatia je praktická tlmočnícka...

07.11.2023 | 08:30 - 10:30
08Nov

Prednáška Dr. Nadeždy Zemaníkovej predstavuje jeden z inšpiratívnych konceptov nemeckého mysliteľa Niklasa Luhmanna a poukazuje...

08.11.2023 | 14:30 - 15:30
07Nov

Patrícia Elexová sa venuje prekladaniu predovšetkým filozofických textov z nemčiny (autorov ako Jaspers, Kant, Schopenhauer,...

07.11.2023 | 11:30 - 13:00
08Nov

Odborná prednáška pre vysokoškolských študentov a odbornú verejnosť z oblasti vedy o jazyku.

08.11.2023 | 14:00 - 15:00
09Nov

Odborná prednáška je venovaná metóde výskumu korpusu. Ukazuje nepochybné výhody, ale aj nevýhody tohto prístupu,...

09.11.2023 | 09:05 - 09:45
08Nov

Hlavným cieľom prednášky je informovať študentov o možnosti študijnej mobility vrátane možnosti absolvovania výskumnej činnosti...

08.11.2023 | 08:15 - 08:55
07Nov

Prezentácia spojená s diskusiou bude venovaná kvalifikačnej práci, jej príprave, využitiu vedeckých zdrojov a metodike...

07.11.2023 | 14:00 - 14:40