Banská Bystrica

09Nov

Premietanie zaujímavého filmu z nemeckej produkcie. Podujatie je určené pre študentov germanistiky FF UMB a...

09.11.2022 | 13:30 - 15:00
09Nov

Otvorenie výstavy umeleckých plagátov.

09.11.2022 | 13:00 - 13:20
09Nov

Workshop je určený študentom germanistiky - 1. ročníka magisterského štúdia v ŠO anglický jazyk -...

09.11.2022 | 11:30 - 12:45
09Nov

Aktivita je venovaná predovšetkým študentom prekladateľstva a tlmočníctva z/do ruského jazyka a záujemcom o tému...

09.11.2022 | 09:50 - 10:30
09Nov

Prezentácia problematiky, spojená s diskusiou, je adresovaná študentom filologického zamerania a záujemcom, ktorí sa chcú...

09.11.2022 | 09:05 - 09:45
08Nov

Je poviedka vhodný žáner pre Nobelovu cenu? Túto otázku si určite kládli aj porotcovia, ktorí...

08.11.2022 | 16:00 - 18:30
08Nov

Prednáška je určená študentom filologického zamerania a záujemcom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o personálnych...

08.11.2022 | 13:00 - 13:40
08Nov

Podujatie je adresované študentom filologického zamerania a záujemcom o významných svetových vedcov z rôznych odborov.

08.11.2022 | 12:15 - 12:55
08Nov

Podujatie je realizované v rámci podpory írskeho jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte UMB.

08.11.2022 | 11:25 - 13:00
07Nov

Cieľom podujatia je priblíženie výskumných zámerov, ktoré realizuje KTVŠ a to tak, aby hlavní riešitelia...

07.11.2022 | 18:00 - 19:00