Prednáška

08Nov

Online prostredie ponúka možnosti na otvorenú a kritickú komunikáciu, s ňou ale ruka v ruke...

08.11.2023 | 10:00 - 11:00
29Nov

TU v Trnave, Právnická fakulta a ELTE Eötvös Loránd University Budapest, Hungary organizujú online odborné...

29.11.2022 | 09:00 - 12:00
23Nov

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje online odbornú prednášku Mgr. Martina Oltmena z Odboru medzinárodného...

23.11.2022 | 14:15 - 15:35
24Nov

Odborná prednáška Ing. Mgr. Jozefa Strakoša, PhD. z Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty...

24.11.2022 | 16:30 - 17:30
09Nov

Aktivita je venovaná predovšetkým študentom prekladateľstva a tlmočníctva z/do ruského jazyka a záujemcom o tému...

09.11.2022 | 09:50 - 10:30
09Nov

Prezentácia problematiky, spojená s diskusiou, je adresovaná študentom filologického zamerania a záujemcom, ktorí sa chcú...

09.11.2022 | 09:05 - 09:45
23Nov

Budúcnosť koľajovej dopravy v Bratislave. Návrhy na riešenie.

23.11.2022 | 15:30 - 17:30
10Nov

1. časť cyklu – Stanovovanie veľkosti výberu. Niet pochýb o tom, že na JLF UK...

10.11.2022 | 17:00 - 18:30
15Nov

Prednáška pre študentov a širokú verejnosť na tému materiálov na výrobu nábytku a tvorbu interiéru.

15.11.2022 | 11:20 - 13:00
15Nov

Do oblasti hygienických potrieb počas menštruácie vstupujú nové pokročilé materiály a technológie, ktoré sa snažia...

15.11.2022 | 10:45 - 12:30