Workshop

30Nov

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje online workshop s členmi mimovládnej organizácie Diversity Pro o....

30.11.2022 | 16:30 - 17:30
15Nov

TU v Trnave, Právnická fakulta s spolupráci s Potravinárskou komorou Slovenska a Slovenským zväzom spracovateľov...

15.11.2022 | 15:45 - 17:00
14Nov

Dňa 14.11.2022 organizuje Ústav výživy a genomiky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre...

14.11.2022 | 10:00 - 14:00
09Nov

Workshop je určený študentom germanistiky - 1. ročníka magisterského štúdia v ŠO anglický jazyk -...

09.11.2022 | 11:30 - 12:45
09Nov

Cieľom workshopu je predstaviť zamestnávateľov v ošetrovateľskej profesii, posilniť spoluprácu pri získavaní praktických zručností študentov...

09.11.2022 | 08:00 - 15:00
07Nov

Vedecký workshop „Obchod a marketing“ vytvára priestor pre prezentáciu a diskusiu otázok vyplývajúcich z riešenia...

07.11.2022 | 13:30 - 15:00
08Nov

Odborná verejnosť (všeobecní lekári pre deti a dorast, detskí logopédi, detskí psychológovia, detskí psychiatri, detskí...

08.11.2022 | 14:30 - 16:30
11Nov

Hygiena rúk je neodmysliteľnou súčasťou dôsledného dodržiavania hygienických opatrení u detí v školskom veku. Cieľom...

11.11.2022 | 08:00 - 13:00
09Nov

workshop pre študentov

09.11.2022 | 09:00 - 11:00
09Nov

Nazrite s tvorcami do filmovej kuchyne a zistite, ako vznikal najnovší slovenský celovečerný animovaný film...

09.11.2022 | 10:00 - 11:30