Workshop

23Nov

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje pre študentov fakulty interaktívny workshop na tému „Právo na...

23.11.2023 | 13:00 - 14:30
15Nov

Katedra správneho práva, PŽP a finančného práva, TU v Trnave, Právnickej fakulty organizuje pre študentov...

15.11.2023 | 12:45 - 13:45
15Nov

Formou workshopov, výstav a prezentácií prezentujeme žiakom vedu a vývoj technológií nielen v medicíne.

15.11.2023 | 07:30 - 11:55
10Nov

Medzinárodný vedecký workshop „Obchod a marketing“ vytvára priestor pre prezentáciu a diskusiu otázok vyplývajúcich z...

10.11.2023 | 10:00 - 12:00
16Nov

Workshop: Zhodnotenie dvoch dekád poskytovania slovenskej rozvojovej pomoci a jej budúcnosť Hostia: SlovakAid: Tomáš Bokor...

16.11.2023 | 13:30 - 15:30
08Nov

Chceš sa dozvedieť viac o výberovom procese? Biznis raňajky - workshop so spoločnosťou PwC pre...

08.11.2023 - 07.11.2023
24Nov

Cieľom medzinárodného vedeckého workshopu je prezentácia nových trendov v informačno-komunikačných technológiách, v podnikovom hospodárstve, v...

24.11.2023 - 25.11.2023
07Nov

Workshop s ocenenou americkou režisérkou o tvorbe filmových titulkov pre ľudí s poruchou sluchu.

07.11.2023 | 16:00 - 17:30
09Nov

Ako nastaviť finančný plán udržateľnej aktivity v priestore sociálnej ekonomiky?

09.11.2023 | 13:30 - 15:00
27Nov

V rámci workshopu sa študenti interaktívnou a zábavnou formou oboznámia so známymi aj menej známymi...

27.11.2023 | 09:30 - 11:00