Košice

10Nov

Medzinárodný vedecký workshop „Obchod a marketing“ vytvára priestor pre prezentáciu a diskusiu otázok vyplývajúcich z...

10.11.2023 | 10:00 - 12:00
29Nov

Odborný seminár je zameraný na využitie AI vo vzdelávaní a v praxi. Seminár je určený...

29.11.2023 | 09:00 - 12:00
08Nov

Aktivity pre základné a stredné školy od 8.11. do 10.11.2023 v čase od 9:00 do...

08.11.2023 - 10.11.2023
07Nov

Workshop k riešeniu projektu KEGA č. 035EU-4/2022 Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom...

07.11.2023 | 16:17 - 16:17
14Nov

V spolupráci s firmou PWC je pre študentov PHF EU pripravený workoshop zameraný na simuláciu...

14.11.2023 | 14:23 - 14:24
08Nov

Medzinárodná vedecká konferencia v rámci TVT organizovaná Podnikovohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzite v Bratislave so sídlom...

08.11.2023 - 10.11.2023
10Nov

Pozvaná odborná prednáška spojená s diskusiou so spoločnosťou Holcim European Business Services v rámci programu HONORIS...

10.11.2023 | 08:00 - 13:00
06Nov

Nový zamestnanec. Angažovanosť zamestnancov. Úloha sociálnych sietí v HR. Pozvaná prednáška spojená s diskusiou, prednášajúca:...

06.11.2023 | 13:30 - 15:00
06Nov

Controlling vo výrobnom podniku. Pozvaná prednáška spojená s diskusiou, prednášajúci: Ing. Ladislav Sim, FCCA, Holcim...

06.11.2023 | 11:30 - 13:00
09Okt

Trh práce globálne a lokálne – ako vyhľadať najlepší talent/ako nájsť najlepšiu prácu Pozvaná prednáška...

09.10.2023 | 13:30 - 15:00