Košice

09Nov

Cieľom seminára je vytvoriť priestor na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti jednotlivých účastníkov vedeckého seminára z...

09.11.2022 | 09:00 - 13:00