Ružomberok

07Nov

Prednáška zameraná na problematiku siekt v rámci sociálnej práce. Charakterizuje základné pojmy, súvisiace s témou,...

07.11.2023 | 12:10 - 13:10
06Nov

Krátka prezentácia o MZT a následne zážitkové zapojenie sa do muzikoterapeutických aktivít s cieľom sociálnej...

06.11.2023 | 12:30 - 13:30
08Nov

Vzdelávanie odsúdených osôb tvorí jednu z primárnych prvkov resocializačného procesu počas ich pobytu vo výkone...

08.11.2023 | 10:30 - 12:05
20Nov

Táto prednáška pri príležitosti Európskeho týždňa testovania na HIV a žltačku sa zameriava na najaktuálnejšie...

20.11.2023 | 08:30 - 11:00
07Nov

Táto prednáška sa zameriava na vybrané techniky, ktoré môžu pomôcť zlepšiť proces komunikácie medzi jednotlivcami...

07.11.2023 | 10:30 - 11:15
07Nov

Absencia digitálnych zručností a nízka schopnosť reagovať na čoraz viac digitalizovaný svet zohrávajú v živote...

07.11.2023 | 11:20 - 12:05
07Nov

Prednáška predstavuje dva nástroje, ktorými je vhodné posúdiť pripravenosť školy na prijatie žiaka so špeciálnymi...

07.11.2023 | 10:30 - 12:00
10Nov

Cieľom prednášky je poskytnúť základné teoretické a praktické poznatky o fungovaní rodiny jednotlivca s mentálnym...

10.11.2023 | 14:40 - 15:30
09Nov

Sebapoznanie je schopnosť porozumieť svojim myšlienkam a pocitom. Akonáhle človek sám seba lepšie pozná, stáva...

09.11.2023 | 11:00 - 12:00
09Nov

Interakcia medzi ľuďmi vzniká pri rozhovore doma, v práci, v škole či v meste. Komunikácia...

09.11.2023 | 10:00 - 11:00