Ružomberok

08Nov

Rozprávať sa budeme o súčasnej literatúre pre deti a mládež, o jej didaktických, terapeutických, interaktívnych...

08.11.2022 | 11:20 - 13:00
07Nov

10:30 Mgr. Eva Niklesová, PhD., Katedra mediálních studií, Metropolitní univerzita Praha: „Celebritizace současné české politické...

07.11.2022 | 10:30 - 15:00
08Nov

João Paulo Capelotti, Ph.D.: Humor and freedom of speech in Brazil João Paulo Capelotti, Ph.D....

08.11.2022 | 15:00 - 17:00
09Nov

Mgr. Matej Tatarka - NKP Kasáreň "Duklianskych hrdinov" v Prešove ako funkčný komplex vojenských objektov...

09.11.2022 | 11:00 - 12:00
09Nov

Mgr. Peter Harčár - Výskum a obnova hradov v Prešovskom kraji. Záujem laickej i odbornej...

09.11.2022 | 10:00 - 11:00
09Nov

Prednáška prof. Petra Voleka.

09.11.2022 | 11:15 - 12:00
07Nov

Prednáška Katalin Balogné Bérces, Ph.D. na tému: “The Queer Life of Voiced and Voiceless Consonants...

07.11.2022 | 13:00 - 18:00
07Nov

Zámerom príspevku je popísať špecifiká vzdelávania žiakov s poruchou autistického spektra v kombinácii s mentálnym...

07.11.2022 | 15:30 - 16:30
08Nov

Resocializácia má pri zmierňovaní alebo eliminovaní dôsledkov prítomnosti sociálno-patologických javov v živote jednotlivca, ale i...

08.11.2022 | 11:20 - 12:55
07Nov

Prednáška sa zameriava na charakteristiku sexuálnych menšín ako cieľovej skupiny sociálnej prace. Cieľom je priblížiť...

07.11.2022 | 08:00 - 09:30