Prehliadka

06Nov

Predstavenie (prehliadka) zariadení a výskumných techník excelentných laboratórií CEDITEK a FABLAB zameraných na materiálový a...

06.11.2023 | 12:15 - 13:45
06Nov

Združená tkanivová banka je vedecko-výskumným pracoviskom zaoberajúca sa regeneračnou medicínou. Návštevníci v rámci prehliadky budú...

06.11.2023 | 08:00 - 12:00
08Nov

Nesúťažná prehliadka prezentácií ročníkových prác intelektovo nadaných detí.

08.11.2023 | 09:00 - 12:00
09Nov

Poznávanie liečivých, jedovatých, okrasných a úžitkových rastlín a odborná floristická prednáška a prehliadka rastlinných kolekcií...

09.11.2023 | 09:00 - 12:00
26Nov

Naša škola oslavuje tento rok 50. výročie založenia. K tomuto výročiu sme vyrobili zvislé Slnečné...

26.11.2022 - 11.11.2022
09Nov

Združená tkanivová banka je vedecko-výskumným pracoviskom zaoberajúca sa regeneračnou medicínou. Návštevníci v rámci prehliadky sa...

09.11.2022 | 08:00 - 12:00
09Nov

Komentovaná prehliadka gemologického laboratória, spojená s ukážkou práce v laboratóriu. Konzultačná a poradenská činnosť pre...

09.11.2022 | 10:00 - 12:00
08Nov

V posledných rokoch sa intenzívne dostávajú do povedomia ľudí látky prírodného pôvodu, a to najmä...

08.11.2022 | 09:00 - 13:00