Predstavenie výskumnej infraštruktúry excelentných centier CEDITEK a FABLAB a ich možností pri výskume/vývoji a medzinárodnej spolupráci

Predstavenie (prehliadka) zariadení a výskumných techník excelentných laboratórií CEDITEK a FABLAB zameraných na materiálový a technologický výskum a prax.