odborná verejnosť

29Nov

TU v Trnave, Právnická fakulta a ELTE Eötvös Loránd University Budapest, Hungary organizujú online odborné...

29.11.2022 | 09:00 - 12:00
24Nov

Podujatie je venované oblastiam ako sú: Globálna geodézia, geodetické základy, fyzikálna geodézia a geodynamika, geoinformatika,...

24.11.2022 - 25.11.2022
30Nov

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje diskusiu pri čaji s členmi mimovládnej organizácie Diversity Pro...

30.11.2022 | 17:30 - 18:30
30Nov

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje online workshop s členmi mimovládnej organizácie Diversity Pro o....

30.11.2022 | 16:30 - 17:30
23Nov

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje online odbornú prednášku Mgr. Martina Oltmena z Odboru medzinárodného...

23.11.2022 | 14:15 - 15:35
01Dec

23. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú organizuje Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, sa...

01.12.2022 - 02.12.2022
15Nov

TU v Trnave, Právnická fakulta s spolupráci s Potravinárskou komorou Slovenska a Slovenským zväzom spracovateľov...

15.11.2022 | 15:45 - 17:00
16Nov

Vydavateľstvo Solen, s. r. o. Bratislava v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou, Forensic.sk, poradenskou spoločnosťou...

16.11.2022 | 09:00 - 17:25
14Nov

Dňa 14.11.2022 organizuje Ústav výživy a genomiky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre...

14.11.2022 | 10:00 - 14:00
24Nov

Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave Vás pozýva na 20. medzinárodnú vedeckú konferenciu „AIESA -...

24.11.2022 - 25.11.2022