Seminár

15Nov

Prezentácia oddelení (Life, Risk, Non-life) Zurich Insurance Company Bratislava a pozvánka na event Zurich Open...

15.11.2022 | 15:11 - 15:11
07Nov

Seminár bude viesť PhDr. Homišanová, ktorá pracuje ako psychológ na pedopsychiatrickej ošetrovacej jednotke Psychiatrického oddelenia...

07.11.2022 | 15:30 - 17:00
07Nov

Odborný seminár s Mgr. Ingrid Huňavou - vedúcou sociálneho odboru, MsÚ Trnava.

07.11.2022 | 14:00 - 15:00
09Nov

Kvalitatívny, kvantitaívny a zmiešaný výskum. Prístupy kvalitatívneho výskumu. Dizajn a metodika výskumu riešeného na Katedre...

09.11.2022 | 11:00 - 12:30
09Nov

Cieľom seminára je zlepšiť vnímanie dôležitosti vody v krajine a tak vzbudiť záujem mladých ľudí...

09.11.2022 | 09:00 - 13:00
24Nov

Cieľom vedeckého kolokvia je predstaviť modlitbu anafory a iných kňazských modlitieb v byzantskej tradícii nahlas....

24.11.2022 | 09:00 - 17:00
16Nov

Cieľom kolokvia je predstaviť manželstvo Katolíckej cirkvi v súčasnej spoločnosti a nove výzvy, pred ktorými...

16.11.2022 | 08:30 - 13:30
10Nov

Odborný seminár je venovaný výmene skúseností s organizáciou pedagogických praxí na Pedagogickej fakulte PU v...

10.11.2022 | 13:00 - 14:00
07Nov

Praktický seminár v laboratóriách na Katedre biológie pre skupinu študentov gymnázia s cieľom zvýšiť ich...

07.11.2022 | 08:00 - 13:00
10Nov

V posledných rokoch sme svedkami výrazných posunov v počasí tak na globálnej, ale aj miestnej...

10.11.2022 | 17:00 - 19:00