Seminár

07Nov

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje pre študentov fakulty seminár z potravinového práva, ktorého témou...

07.11.2023 | 15:45 - 17:15
29Nov

Odborný seminár je zameraný na využitie AI vo vzdelávaní a v praxi. Seminár je určený...

29.11.2023 | 09:00 - 12:00
15Nov

Seminár je zameraný na využitie počítačom podporovaného prekladu v procese prekladu odborných textov. Skúmané budú...

15.11.2023 | 11:10 - 12:40
08Nov

Seminár je zameraný na využitie strojového prekladu v procese prekladu odborných textov. Skúmané budú špecifické...

08.11.2023 | 11:10 - 12:40
06Nov

Kvalitatívny a zmiešaný výskum. Prístupy kvalitatívneho výskumu. Dizajn a metodika výskumu riešeného na Katedre sociálneho...

06.11.2023 | 10:00 - 11:30
09Nov

Rozvoj ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v kontexte výziev 21. storočia Diskusia k...

09.11.2023 | 10:00 - 12:00
07Nov

Cieľom seminára je poskytnúť základné informácie o Univerzitnej knižnici TnUAD v Trenčíne, jej službách, inováciách...

07.11.2023 | 09:00 - 15:00
09Nov

Študentský seminár pre študentov 2. ročníka Bc. štúdia ukrajinistiky.

09.11.2023 | 11:30 - 12:15
06Nov

Cieľom webinára je na pozadí publikačného procesu bližšie predstaviť nástroje a služby, ktoré autorom pomáhajú...

06.11.2023 | 13:30 - 14:45
25Okt

Vedecký seminár organizovaný Katedrou románskych a slovanských jazykov FAJ na tému : Kultúrne a jazykové...

25.10.2023 - 10.11.2023