Nadané deti vysokoškolákom

Nesúťažná prehliadka prezentácií ročníkových prác intelektovo nadaných detí.