Kurz

06Dec

Kurz je zameraný na všeobecný úvod do taxonómie, morfológie a ekológie lariev pakomárov (Cironomidae), na...

06.12.2023 - 08.12.2023
10Nov

Študenti prekladateľstva a tlmočníctva i učiteľstva Bc. aj Mgr. štúdia na Filozofickej fakulte UMB majú...

10.11.2023 | 09:00 - 13:30
24Nov

Kurzy v sólovom speve budú zamerané na praktické štúdium rozpracovaných árii a korekciu individuálnych technických...

24.11.2023 | 08:00 - 14:00
25Okt

Interpretačné kurzy v hre na klavíri budú zamerané na praktické štúdium rozpracovaných klavírnych skladieb a...

25.10.2023 - 26.10.2023
06Nov

Formou rovesníckeho vzdelávania budeme s deťmi 2. - 4. ročníka a predškolákmi z materskej školy...

06.11.2023 - 10.11.2023
23Nov

Kurzy v sólovom speve budú zamerané na praktické štúdium rozpracovaných árii a korekciu individuálnych technických...

23.11.2022 | 13:00 - 17:00
01Jan

Kurzy v oblasti Automatizácie a riadenia technologických procesov, mechatroniky, strojárskych technológií, materiálového inžinierstva, počítačovej podpory...

01.01.2023 - 31.08.2023
04Nov

Interpretačné kurzy v hre na klavíri budú zamerané na pedagogickú interpretáciu skladieb z Knižočky pre...

04.11.2022 | 10:00 - 12:00
25Nov

Online tréning pre študentov v rámci projektu Collaboration for Effective Digital Education (D-COLLAB) so skúsenými...

25.11.2022 | 09:15 - 15:00
04Nov

Online tréning pre učiteľov v rámci projektu Collaboration for Effective Digital Education (D-COLLAB) so skúsenými...

04.11.2022 | 09:15 - 15:00