Kurz

23Nov

Kurzy v sólovom speve budú zamerané na praktické štúdium rozpracovaných árii a korekciu individuálnych technických...

23.11.2022 | 13:00 - 17:00
01Jan

Kurzy v oblasti Automatizácie a riadenia technologických procesov, mechatroniky, strojárskych technológií, materiálového inžinierstva, počítačovej podpory...

01.01.2023 - 31.08.2023
04Nov

Interpretačné kurzy v hre na klavíri budú zamerané na pedagogickú interpretáciu skladieb z Knižočky pre...

04.11.2022 | 10:00 - 12:00
25Nov

Online tréning pre študentov v rámci projektu Collaboration for Effective Digital Education (D-COLLAB) so skúsenými...

25.11.2022 | 09:15 - 15:00
04Nov

Online tréning pre učiteľov v rámci projektu Collaboration for Effective Digital Education (D-COLLAB) so skúsenými...

04.11.2022 | 09:15 - 15:00
13Feb

Kurz je realizovaný počas letného semestra 2022/2023. Je určený najmä študentom 1. ročníka II.stupňa VŠ...

13.02.2023 - 31.08.2023