Kurzy vzdelávania v technickej oblasti

Kurzy v oblasti Automatizácie a riadenia technologických procesov, mechatroniky, strojárskych technológií, materiálového inžinierstva, počítačovej podpory strojárskej výroby, kvality produkcie, IT bezpečnosti a ďalších sa budú konať podľa záujmu od 1.1.2023 – 31.8.2023. Podrobnejšie informácie o kurzoch a prihlášky na stránke https://edumatech.sk/kurzy.php?id_menu=6#1 alebo https://edumatech.sk/EDU-MaTech_BrozuraKurzovCZV-SK.pdf. Prihlasovanie už teraz!