STEM vzdelávanie s Lego Education

Formou rovesníckeho vzdelávania budeme s deťmi 2. – 4. ročníka a predškolákmi z materskej školy programovať s využitím Lego Education. Aplikujeme zásady STEM vzdelávania, pričom sa zameriame na prepojenie reálneho sveta, ktorý deti poznajú, s blokovým programovaním.