Determinačný kurz pre hydrobiológov – Determinácia lariev pakomárovitých – čeľaď Orthocladiinae

Kurz je zameraný na všeobecný úvod do taxonómie, morfológie a ekológie lariev pakomárov (Cironomidae), na morfológiu a ekológiu lariev pakomárov Orthocladiinae, na tézy determinačného kľúča s odkazom na znaky lariev a kukiel, na determináciu lariev a determináciu vlastných mikroskopických preparátov