Kurz RTVS Zahraničné spravodajstvo

Študenti prekladateľstva a tlmočníctva i učiteľstva Bc. aj Mgr. štúdia na Filozofickej fakulte UMB majú možnosť dozvedieť sa veľa zaujímavých informácií o práci redaktora zahraničného spravodajstva, tvorbe zahraničných správ, spolupráci so zahraničnými spravodajskými agentúrami a pod. V rámci kurzu pracujú na rôznych zadaných praktických úlohách, ako napr. výber, spracovanie a preklad najnovších udalostí a \”top-správ\” týždňa, príprava krátkeho interview či preklad a tlmočenie zahraničných správ. Kurz je výnimočnou príležitosťou obohatenia výučby a umožňujú úzke prepojenie konkrétnych študijných programov s praxou.

Kurz vedie vedúci odboru zahraničného spravodajstva RTVS a moderátor, pán PhDr. Viliam Hauzer.