Interpretačné kurzy v hre na klavíri

Interpretačné kurzy v hre na klavíri budú zamerané na praktické štúdium rozpracovaných klavírnych skladieb a korekciu individuálnych technických či interpretačných nedostatkov u študentov hry na klavíri. Prednáška bude na tému Klavírna interpretácia a jej problémy. Lektorkou kurzov je MgA. L. Hejnová, Ph.D.