Interpretačné kurzy v sólovom speve

Kurzy v sólovom speve budú zamerané na praktické štúdium rozpracovaných árii a korekciu individuálnych technických či interpretačných nedostatkov u študentov spevu. Lektormi kurzov budú sopranistka Anna Noworzyn-Sławińska a klavista Grzegorz Biegas.

Vzdelávacie podujatie určené pre študentov Katedry hudby i hostí z odbornej verejnosti zameraná na zdokonaľovanie speváckej interpretácie.