Krása matematiky v dláždení

Popularizačné stretnutia so žiakmi ZŠ na vybraných školách na Liptove.