Predstavenie

07Nov

Podujatie je zamerané na popularizáciu vedy a techniky medzi študentmi stredných škôl, žiakmi základných škôl,...

07.11.2023 | 08:00 - 13:00
09Nov

Návšteva predstavenia sociálneho divadla HOPI HOPE spojená s diskusiou určená pre študentov tretieho ročníka bakalárskeho...

09.11.2023 | 08:00 - 12:00
11Nov

Programy v planetáriu zamerané na malé telesá Slnečnej sústavy spojené s premietaním krátkych astronomických rozprávok...

11.11.2023 | 14:00 - 19:00
08Nov

Projekcia hviezdnej oblohy v planetáriu a pozorovanie objektov večernej oblohy pomocou astronomických ďalekohľadov. Vhodné pre...

08.11.2023 | 18:30 - 20:30
06Nov

Predstavenie (prehliadka) zariadení a výskumných techník excelentných laboratórií CEDITEK a FABLAB zameraných na materiálový a...

06.11.2023 | 12:15 - 13:45
07Nov

Príbeh Miša Figuru: od vedeckej hračky ku kúzelnej fyzike

07.11.2022 | 16:00 - 17:15
11Nov

Študentky a študenti sa zúčastnia na divadelnom predstavení a následne budú hosťami odborného seminára, ktorý...

11.11.2022 | 08:00 - 22:00