Odborný seminár a divadelné predstavenie v Divadle z Pasáže v Banskej Bystrici

Študentky a študenti sa zúčastnia na divadelnom predstavení a následne budú hosťami odborného seminára, ktorý budú viesť režiséri, dramaturgovia a mnohé iné zaujímavé osobnosti divadla. Inkluzívne, komunitné divadlo spája umeleckú a sociálnu oblasť, vzdelávanie. Podujatie otvorí diskusiu na tému umenia a aj pozície ľudí s postihnutím v divadle i v spoločnosti.