Deň vedy a techniky na FPT Púchov

Podujatie je zamerané na popularizáciu vedy a techniky medzi študentmi stredných škôl, žiakmi základných škôl, ako aj ostatnou verejnosťou.

Pútavé populárno-vedecké prednášky a jednoduché laboratórne experimenty, merania na vybraných prístrojoch, ktoré majú návštevníci aj možnosť sami si vyskúšať, majú za cieľ vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium technických disciplín.