Astrosobota

Programy v planetáriu zamerané na malé telesá Slnečnej sústavy spojené s premietaním krátkych astronomických rozprávok a filmov. Vstupy o 14:00 a 15:30 hodine sú určené hlavne pre deti a rodičov, vstup o 17:00 hodine pre väčšie deti, mládež a dospelých.