Kúzelná fyzika

Príbeh Miša Figuru: od vedeckej hračky ku kúzelnej fyzike