Deň otvorených dverí na FPT Púchov

Podujatie je zamerané na propagáciu fakulty a prezentáciu možností štúdia na FPT TnUAD v Púchove. Počas podujatia si môžu návštevníci prezrieť priestory a laboratóriá fakulty, pozrieť ukážky meraní na vybraných prístrojoch, či vyskúšať jednoduché laboratórne experimenty.