Exkurzia vo firme STEFE Banská Bystrica, a.s.

Návšteva a tlmočená exkurzia vo firme STEFE Banská Bystrica, a.s.
Cieľom podujatia je praktická tlmočnícka skúsenosť študentov s konzekutívnym tlmočením exkurzie v reálnej firme. Študenti si precvičia svoje tlmočnícke kompetencie (odborná príprava na reálny tlmočnícky výkon, odborná terminológia v teplárenskom odvetví).
Cieľová skupina: študenti 3. ročníka Bc. štúdia a 1. ročníka Mgr. štúdia (3xNjJ(PT) / 1xAjNj-PT(M) / 1xNjJ(M)).