Po stopách špeciálnej pedagogiky v meste Levoča

Študenti PF KU študijného odboru Špeciálna pedagogika 8. 11. 2023 počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku navštívia Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, kde sa oboznámia s procesom tvorby a výroby kníh, audiokníh, rôznych tlačovín a predmetov v Brailovom písme. Získajú komplexný prehľad o funkčnosti knižníc pre nevidiacich a ich službách, ako aj mnoho ďalších dôležitých informácii.

V Múzeu špeciálneho školstva v Levoči si študenti pripomenú históriu a v interaktívnej časti budú mať možnosť prehĺbiť svoje poznatky a prakticky vyskúšať vybrané techniky či pomôcky.