Levoča

08Nov

Študenti PF KU študijného odboru Špeciálna pedagogika 8. 11. 2023 počas Týždňa vedy a techniky...

08.11.2023 | 09:00 - 15:00
17Nov

Predstavenie práce so starovekými textami (Starý zákon), zvládnutie starovekých jazykov, preklad z hebrejčiny a gréčtiny...

17.11.2023 | 09:00 - 10:00
08Nov

Prezentácia, prednáška a ukážky cvičebných programov pre študentov. Hlavným cieľom predkladaného stimulačného programu je oboznámenie...

08.11.2022 | 10:00 - 12:00
08Nov

Do popredia sa dostávajú dramatické hry na improvizáciu s dejom, ktoré umožňujú aktérom v tvorivom...

08.11.2022 | 13:00 - 14:00