Levoča

08Nov

Prezentácia, prednáška a ukážky cvičebných programov pre študentov. Hlavným cieľom predkladaného stimulačného programu je oboznámenie...

08.11.2022 | 10:00 - 12:00
08Nov

Do popredia sa dostávajú dramatické hry na improvizáciu s dejom, ktoré umožňujú aktérom v tvorivom...

08.11.2022 | 13:00 - 14:00