Ako vznikajú odborné komentáre k starovekým biblickým textom.

Predstavenie práce so starovekými textami (Starý zákon), zvládnutie starovekých jazykov, preklad z hebrejčiny a gréčtiny do slovenčiny s prihliadnutím na staroveké a súčasné preklady na ukážkach vybraných textov, priblíženie fenoménu písma a slova ako základného kameňa kultúry s presahom na otázky o životných hodnotách a ich spracovanie v súčasnej detskej literatúre.