Prezentácia stimulačného programu vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb

Prezentácia, prednáška a ukážky cvičebných programov pre študentov. Hlavným cieľom predkladaného stimulačného programu je oboznámenie sa s aspektami rozvoja základných pohybových kompetencií detí predškolského veku. Študenti študijného programu špeciálna pedagogika a predškolská a elementárna pedagogika majú v spektre svojich kompetencií zabezpečenie efektívneho rozvoja motorických kompetencií detí.