Martin

15Nov

Deň otvorených dverí 2023 JLF UK v Martine.

15.11.2023 | 08:30 - 13:00
08Nov

Nahliadnite počas tohto výnimočného dňa do nášho špičkového a moderného pracoviska. Prejdite si rovnakú trasu,...

08.11.2023 | 09:00 - 14:00
08Nov

Online prostredie ponúka možnosti na otvorenú a kritickú komunikáciu, s ňou ale ruka v ruke...

08.11.2023 | 10:00 - 11:00
25Nov

Deň otvorených dverí 2022 JLF UK v Martine.

25.11.2022 | 08:30 - 15:00
10Nov

1. časť cyklu – Stanovovanie veľkosti výberu. Niet pochýb o tom, že na JLF UK...

10.11.2022 | 17:00 - 18:30
09Nov

Program: 1. Kompaníková A.: Priebeh pandémie COVID-19 u zamestnancov UNM. 2. Bielená Ľ.: Nemocničné prostredie...

09.11.2022 | 14:00 - 17:00