Novinky v nemocničnej hygiene

Program:

1. Kompaníková A.:
Priebeh pandémie COVID-19 u zamestnancov UNM.

2. Bielená Ľ.:
Nemocničné prostredie ako „ZDROJ“ pôvodcov NN.

3. Hrnčiarová M.
Hygiena rúk v zdravotníckom zariadení.

4. Rošková, D., Zelinová, K., Červeň, J.,
Rezistentné bakteriálne kmene u pacientov s COVID-19 (kazuistiky).