Ako vylepšiť svoj vlastný výskum?

1. časť cyklu – Stanovovanie veľkosti výberu.

Niet pochýb o tom, že na JLF UK sa robí kvalitný výskum. Vždy sa ale dá nájsť priestor na jeho zlepšovanie. Jedno z miest, kde je možné výskum zlepšiť, je plánovanie štúdií. Konkrétne, stanovovanie veľkosti výberu. Ak je výber príliš malý, nemusí sa podariť detegovať efekt. Ak je výber zbytočne veľký, dochádza k strate času a peňazí.

V rámci Neymanovsko-Pearsonovského prístupu k štatistike sa veľkosť výberu stanovuje tak, aby štatistický test mal dostatočnú silu detegovať efekt. Kľúčové pri tom je špecifikovanie veľkosti efektu. To sa dá urobiť napríklad na základe pilotnej štúdie.

Stanovovanie veľkosti výberu bude ilustrované na prípadovej štúdii.