Kompetencia – reziliencia – efektivita: spoločne na ceste ku komplexnému profilu tlmočníka vo verejnej službe

Podujatie je výstupom projektu výzvy Aktion a je výsledkom spolupráce Katedry translatológie FF UKF v Nitre s Viedenskou univerzitou a Ostravskou univerzitou. Študenti budú mať možnosť zúčastniť sa série podujatí a workshopov zameraných na výmenu skúseností v oblasti vzdelávania komunitných tlmočníkov.