Stretnutie

08Nov

Cieľom stretnutia je ocenenie praxových pracovísk za ich nesmierny podiel na odbornej príprave študentov ako...

08.11.2022 | 10:00 - 12:00
11Nov

Akademické obrady slávnostného odovzdávania dekrétov vedecko-pedagogických titulov docent a dokladov o absolvovaní doktorandského štúdia na...

11.11.2022 | 09:30 - 12:25
08Nov

Neformálne stretnutie študentov a učiteľov s cieľom vzájomného spoznania sa a overenia vedomostí.

08.11.2022 | 16:00 - 18:00
08Nov

Trh pracovných príležitostí. Stretnutie zamestnávateľov a študentov za účelom nadviazania kontaktov a možnej budúcej spolupráce...

08.11.2022 | 10:00 - 12:00
10Nov

1/ Otvorenie Centra 2/ Rokovanie s ÚSV ROS pod MV SR 3/ Modelová tímová práca...

10.11.2022 | 12:00 - 15:00
08Nov

Kolokvium Katedry sociálnej práce o využití praktických skúseností študentov z odbornej praxe.

08.11.2022 | 10:00 - 13:00
07Nov

Okrúhly stôl "Odborná prax študentov cez prizmu vedenia zariadení sociálnych služieb" organizuje Katedra sociálnej práce...

07.11.2022 | 10:00 - 14:00