#RedWednesday – Persecuted for the Faith – Economic aspects. International Scientific Colloquium

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody TU PF v spolupráci s Univerzitou v Užhorode a Univerzitou v New Delhi organizuje v rámci TVT 2023 spoločné online medzinárodné vedecké kolokvium na tému prenasledovania pre vierovyznanie a ekonomické dopady.