Žilina

09Nov

Akademické obrady slávnostného odovzdávania dekrétov vedecko-pedagogických titulov docent a dokladov o absolvovaní doktorandského štúdia na...

09.11.2023 | 09:30 - 12:30
11Nov

Akademické obrady slávnostného odovzdávania dekrétov vedecko-pedagogických titulov docent a dokladov o absolvovaní doktorandského štúdia na...

11.11.2022 | 09:30 - 12:25
08Dec

Odborná prednáška je určená pre študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia študijných programov v študijných...

08.12.2022 | 12:00 - 15:00