QUIZ-QUIZ (zábavno-vedomostná súťaž)

Neformálne stretnutie študentov a učiteľov s cieľom vzájomného spoznania sa a overenia vedomostí.