Multiplikačné stretnutie \”Zapájanie študentov stredných škôl do participatívnych procesov\”

Ide o multiplikačné stretnutia s predstaviteľmi vybraných stredných škôl (riaditelia + učitelia a žiaci) k téme participácie mládeže, ktoré sa konajú v rámci projektu FSV UCM v Trnave s Trnavským samosprávnym krajom k téme ,,Aktívna mládež v regióne“. Ide o zapojenie študentov do participatívnych procesov na stredných školách v TT kraji, modelové hry so študentmi k téme participácie a ich zapájanie zo strany stredných škôl.