Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady NHF EU v Bratislave

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady NHF EU v Bratislave, ktoré sa koná pri príležitosti 70. výročia založenia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Zasadnutie sa uskutoční dňa 9. novembra 2023 (štvrtok) o 13.00 hod. v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Podujatie otvorí prednáška doc. Ing. Heleny Chytilovej, Ph.D., M.A. z Vysokej školy ekonomickej v Prahe, na tému „Prínos Adama Smitha k rozvoju ekonomickej vedy“, ktorú sme do programu zaradili pri príležitosti 300. výročia narodenia Adama Smitha. V ďalšej časti zasadnutia sa uskutoční moderovaná diskusia s dekanmi Národohospodárskej fakulty, ktorí túto pozíciu zastávali v období od r. 1991 do súčasnosti.