KARPATSKÝ LOGISTICKÝ KONGRES

Poslaním kongresu je prezentovať a vymieňať si najnovšie poznatky a skúsenosti v oblasti logistiky a riadenia dodávateľského reťazca a budovať dlhodobú a úspešnú spoluprácu medzi univerzitami, výskumnými inštitúciami a podnikmi. Karpatský logistický kongres (CLC) vznikol v roku 2011 zlúčením troch medzinárodných vedeckých konferencií s tematikou logistického riadenia, ktoré boli pôvodne garantované a organizované oddelene tromi univerzitnými pracoviskami – Technickou univerzitou Ostrava, Technickou univerzitou v Košiciach a AGH Krakov.