Sympózium

28Okt

Cieľom sympózia je prezentácia originálnych názorov, úvah, poznatkov, ako aj vlastných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v...

28.10.2022 | 09:00 - 12:00
27Okt

Cieľom sympózia je prezentácia originálnych názorov, úvah, poznatkov, ako aj vlastných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v...

27.10.2022 | 09:00 - 18:00
26Okt

Cieľom sympózia je prezentácia originálnych názorov, úvah, poznatkov, ako aj vlastných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v...

26.10.2022 | 13:00 - 19:00
15Nov

Cieľom je zvyšovanie právneho vedomia študentov maďarskej národnosti v oblasti dobrovoľníctva. Sympózium podporí ARMS a...

15.11.2022 | 10:00 - 12:00
10Nov

Popularizačné prednášky z oblasti germanistickej jazykovedy, literárnej vedy a didaktiky NJ ako cudzieho jazyka.

10.11.2022 | 10:00 - 10:00
08Nov

The symposium focuses on the latest trends and changes the field of teaching English as...

08.11.2022 - 21.10.2022
10Nov

Cieľom kolokvia je oboznámenie kolegov z katedry či širšej odbornej verejnosti s doterajšími výsledkami výskumnej...

10.11.2022 | 13:00 - 14:30