Sympózium

25Okt

Cieľom sympózia je prezentácia originálnych názorov, úvah, poznatkov, ako aj vlastných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v...

25.10.2023 - 27.10.2023
09Nov

Vedecké sympózium Diakonia, sociálne inštitúcie a ich služby.

09.11.2023 | 09:30 - 15:00
10Nov

Na sympóziu sa bude diskutovať o dvojjazyčných situáciách v súvislosti s maďarskou menšinou v Karpatskej...

10.11.2023 | 09:00 - 13:00
09Nov

Popularizačné prednášky z oblasti germanistickej jazykovedy, literárnej vedy a didaktiky nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka.

09.11.2023 | 10:00 - 12:00
07Nov

The symposium focuses on the latest trends and changes the field of teaching English as...

07.11.2023 | 09:00 - 15:00
06Nov

Medzinárodné literárne kolokvium Katedry anglistiky a amerikanistiky je už tradičným novembrovým podujatím. Témou tohto ročníka...

06.11.2023 - 08.11.2023
28Okt

Cieľom sympózia je prezentácia originálnych názorov, úvah, poznatkov, ako aj vlastných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v...

28.10.2022 | 09:00 - 12:00
27Okt

Cieľom sympózia je prezentácia originálnych názorov, úvah, poznatkov, ako aj vlastných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v...

27.10.2022 | 09:00 - 18:00
26Okt

Cieľom sympózia je prezentácia originálnych názorov, úvah, poznatkov, ako aj vlastných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v...

26.10.2022 | 13:00 - 19:00
15Nov

Cieľom je zvyšovanie právneho vedomia študentov maďarskej národnosti v oblasti dobrovoľníctva. Sympózium podporí ARMS a...

15.11.2022 | 10:00 - 12:00