Poprad

25Okt

Cieľom sympózia je prezentácia originálnych názorov, úvah, poznatkov, ako aj vlastných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v...

25.10.2023 - 27.10.2023
19Okt

Konferencia je zameraná na identifikáciu aktuálnych legislatívnych pravidiel v súkromnom práve s osobitným zreteľom na...

19.10.2023 - 20.10.2023
06Nov

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku Vás Astronomický ústav SAV, v.v.i., a Slovenská...

06.11.2023 - 10.11.2023
09Nov

Medzinárodný vedecký workshop ESPM 2023 bude tento rok zameraný na tému: \"Zelené prístupy v podnikaní...

09.11.2023 - 10.11.2023
10Nov

4. ročník vedeckej konferencie PEMF je venovaný prezentácii aktuálnych problémov, trendov a výziev v oblasti...

10.11.2022 - 11.11.2022
10Nov

Cieľom vedeckého workhshopu ESPM 2022 je v zmysle záverov a poznatkov ESPM 2015 a následných...

10.11.2022 - 11.11.2022
11Nov

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV pre Vás pripravila pozorovanie nočnej oblohy. Podujatie sa uskutoční v...

11.11.2022 | 16:30 - 22:30