Dni vedy a techniky na Astronomickom ústave SAV

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku Vás Astronomický ústav SAV, v.v.i., a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV pozývajú v dňoch 8.11. a 10.11. na večerné prednášky na astronomické témy a pozorovanie objektov na nočnej oblohe ďalekohľadom.

Pre organizované skupiny návštevníkov ponúkame v dňoch 6.-10.11.2023 prednášky na tému podľa vlastného výberu zo zoznamu uvedeného vo večernom programe. V termíne 6.-8.11. do 12:00 je navyše možnosť výberu témy prednášky Vznik a vývoj vesmíru.

Tešíme sa na Vás!