Aktuálne otázky súkromného práva v digitálnom veku

Konferencia je zameraná na identifikáciu aktuálnych legislatívnych pravidiel v súkromnom práve s osobitným zreteľom na vplyv európskej právnej úpravy na práva a právne postavenie fyzických a právnických osôb. Cieľom konferencie je prezentovať a konfrontovať teoretické a praktické skúsenosti účastníkov s implementáciou európskej digitálnej legislatívy v oblasti súkromného práva. Konferencia sa uskutočnila v rámci riešenia projektu VEGA 1/0431/23 Konkurencia záujmov spotrebiteľov a obchodníkov pri dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb na jednotnom digitálnom trhu s dôrazom na právne a ekonomické aspekty.