na pozvánky

15Nov

Cieľom podujatia je prezentačnou formou priblížiť študentom stredných a vysokých škôl možnosti uplatniteľnosti a zamestnania...

15.11.2022 | 08:00 - 14:00
09Nov

Cieľom seminára je vytvoriť priestor na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti jednotlivých účastníkov vedeckého seminára z...

09.11.2022 | 09:00 - 13:00