na pozvánky

09Nov

Podujatie je zamerané na prezentáciu projektu APVV-18-0115 „Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej...

09.11.2022 | 09:30 - 10:30
11Nov

Akademické obrady slávnostného odovzdávania dekrétov vedecko-pedagogických titulov docent a dokladov o absolvovaní doktorandského štúdia na...

11.11.2022 | 09:30 - 12:25
09Nov

Nazrite s tvorcami do filmovej kuchyne a zistite, ako vznikal najnovší slovenský celovečerný animovaný film...

09.11.2022 | 10:00 - 11:30
09Nov

Interaktívna prednáška o zaujímavostiach ľudského tela, na ktoré ste sa hanbili spýtať. Objavte kosti, orgány...

09.11.2022 | 08:30 - 09:30
08Nov

Zahrajte sa na malých vedcov, spoznajte fyzikálne zákonitosti rôznych materiálov a 3D tlač. 2 aktivity...

08.11.2022 | 10:00 - 11:00
09Nov

Cieľom seminára je zlepšiť vnímanie dôležitosti vody v krajine a tak vzbudiť záujem mladých ľudí...

09.11.2022 | 09:00 - 13:00
17Dec

GTF PU v Prešove v rámci rozvoja zručností a schopností svojich študentov v študijnom programe...

17.12.2022 | 08:30 - 14:30
24Nov

Cieľom vedeckého kolokvia je predstaviť modlitbu anafory a iných kňazských modlitieb v byzantskej tradícii nahlas....

24.11.2022 | 09:00 - 17:00
09Nov

Prednáška o možnostiach a aplikácii trecieho zvárania pri spájaní rôznych materiálov.

09.11.2022 | 09:00 - 11:00
10Nov

Odborný seminár je venovaný výmene skúseností s organizáciou pedagogických praxí na Pedagogickej fakulte PU v...

10.11.2022 | 13:00 - 14:00