na pozvánky

24Nov

Cieľom medzinárodného vedeckého workshopu je prezentácia nových trendov v informačno-komunikačných technológiách, v podnikovom hospodárstve, v...

24.11.2023 - 25.11.2023
08Nov

Podujatie sa zameriava na Starnutie ako filozofický a sociálny problém optikou očami vedy, prostredníctvom ktorých...

08.11.2023 | 16:00 - 18:00
07Nov

Workshop k riešeniu projektu KEGA č. 035EU-4/2022 Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom...

07.11.2023 | 16:17 - 16:17
14Nov

V spolupráci s firmou PWC je pre študentov PHF EU pripravený workoshop zameraný na simuláciu...

14.11.2023 | 14:23 - 14:24
08Nov

Medzinárodná vedecká konferencia v rámci TVT organizovaná Podnikovohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzite v Bratislave so sídlom...

08.11.2023 - 10.11.2023
10Nov

Pozvaná odborná prednáška spojená s diskusiou so spoločnosťou Holcim European Business Services v rámci programu HONORIS...

10.11.2023 | 08:00 - 13:00
09Nov

Prednáška odborníkov zo spoločnosti Porsche Werkzeugbau s.r.o. Dubnica n/V. na tému nové výzvy v personálnom...

09.11.2023 | 10:00 - 11:30
09Nov

Prednáška zameraná na praktické rady a skúsenosti: ako začať podnikať, akú úlohu plní podnikateľský plán,...

09.11.2023 | 10:00 - 11:30
09Nov

Ako napísať CV, aby ste zaujali a ako vybudovať svoju značku cez LinkedIn Študenti sa...

09.11.2023 | 12:30 - 14:00
09Nov

Rozvoj ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v kontexte výziev 21. storočia Diskusia k...

09.11.2023 | 10:00 - 12:00