Technické vedy a výrobné manažérstvo – Zelené prístupy v podnikaní a udržateľnosť spoločensko-hospodárskeho rozvoja

Medzinárodný vedecký workshop ESPM 2023 bude tento rok zameraný na tému:
\”Zelené prístupy v podnikaní a udržateľnosť spoločensko-hospodárskeho rozvoja\”

Workshop sa uskutoční v dňoch 9. – 10. novembra 2023 v Sorea Titris, Tatranská Lomnica. Toto podujatie organizuje nezisková organizácia Pro Enviro v spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove.

Cieľom workshopu ESPM 2023 je spojiť popredných odborníkov, výskumníkov a profesionálov z rôznych oblastí, aby preskúmali a prediskutovali význam zelených prístupov v podnikaní a ich vplyv na udržateľnosť sociálno-ekonomického rozvoja. Workshop poskytne platformu na zdieľanie poznatkov, výmenu nápadov a skúmanie inovatívnych riešení v týchto oblastiach.