Popradské Ekonomické a Manažérske Fórum (PEMF Conference)

4. ročník vedeckej konferencie PEMF je venovaný prezentácii aktuálnych problémov, trendov a výziev v oblasti teórie a praxe podnikového manažmentu v domácom a medzinárodnom prostredí. Zároveň je zameraný na výmenu aktuálnych teoretických a praktických poznatkov v oblasti holistického manažmentu v čase digitálnej transformácie. Verejná platforma prispeje k naplneniu myšlienky zmysluplnej spolupráce teórie a praxe, vyššej kvality vysokoškolských študijných programov, networkingu a vzájomnému pozitívnemu obohateniu odborníkov z praxe, vedeckých a akademických pracovníkov a v neposlednom rade študentov.