Komorner Germanistentag 2023

Popularizačné prednášky z oblasti germanistickej jazykovedy, literárnej vedy a didaktiky nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka.