Menšinová dvojjazyčnosť v Karpatskej kotline. Komunikačné scény – verejná správa – vzdelávanie

Na sympóziu sa bude diskutovať o dvojjazyčných situáciách v súvislosti s maďarskou menšinou v Karpatskej kotline podľa vybraných aspektov, za účasti sociológov, historikov, lingvistov a odborníkov na pedagogický výskum. Plánované témy sú:
• bilingvizmus ako sociologický problém – metodológia bilingvistických štúdií zo sociologického hľadiska
• jazykové zákony ako problém historickej vedy
• výber jazyka vo verejných a súkromných komunikačných situáciách
• dvojjazyčnosť v diaspóre
• dvojjazyčnosť v maďarských dialektoch
• dvojjazyčnosť vo verejnej správe a školstve.