Diakonia, sociálne inštitúcie a ich služby

Vedecké sympózium Diakonia, sociálne inštitúcie a ich služby.